zahajujeme výstavnú sezónu 2013

26.04.2013 11:34

Brixiho som prihlásila na MVP v Košiciach - Barci. Tejto výstavy sa zúčastníme prvýkrát, nakoľko výstava v Barčianskom parku sa niekoľko rokov neorganizovala.